Studio Virtuals: סטודיו להפקות תוכן וידאו

פיתוח שיווקי לשירות חדש

הסטודיו החליטו שהם רוצים לשווק מוצר חדש וייעודי לעסקים קטנים – צילום פרסומת בפורמט “ראיון” עם מראיינת מוכרת. בפרויקט ניתחנו את התחרות ואת קהל המטרה וצרכיו, זיהינו את נקודות הבידול והגדרנו את תכולת השירות, המסרים לקהל המטרה ותמחור רצוי. כמו כן הגדרנו את ערוצי הפרסום בהם נכון לפעול מול קהל זה.