ההילולה: הפקות מסיבות ואירועים

כתיבת תכנית שיווקית שנתית

פילוח הקהל בין BTC ל BTB, ואפיון צרכים לכל קהל בנפרד, זיקוק הבידול והגדרות שיפורי תמהיל שיווק ובכלל זה שירותים חדשים, מסרים מעודכנים, נראות ותמחור. כתיבת תכנית פעולה שיווקית שנתית תוך חלוקת התקציב בין הקהלים, בהתייחס לפיקים רלוונטיים.