האוניברסיטה הפתוחה

מרצה קבועה לאסטרטגיה שיווקית ושיווק דיגיטלי במערך לימודי החוץ

מרצה לשיווק דיגיטלי לקידום עסקי לתלמידי התכניות שאינם לתואר אקדמי. ההרצאות, בנות 5 שעות אקדמיות, מועברות בקמפוסים של האוניברסיטה ברחבי הארץ למגוון קורסים מקצועיים ומקבלות פידבקים מעולים מהתלמידים.