תכניות שיווק שנתיות

תכניות שיווק שנתיות

הכנת תכנית שיווק שנתית דומה בעיקרה לתכניות אסטרטגיה שיווקית, אך היא ממוקדת יותר מעצם טבעה, בפתרונות שניתן ליישם בטווח של 12 חודשים. לכן תכניות חדשנות (וגם הן כמובן נכנסות בתכניות שיווק שנתיות) יהיו כאלו שניתן להוציא לפועל יחסית במהרה.
גם פה, בתהליך כתיבת התכנית אבחן לעומק את תמהיל השיווק הקיים על כלל רכיביו ותגדיר מתוכו באילו רכיבים להתמקד בשנה הקרובה. ולבסוף תכנית שיווק שנתית תרד לרזולוציה של פעילות קידום המכירות והפרסום שיש להוציא לפועל מדי חודש בהתאם לפיקים שנתיים, פוקוסים מוצריים ועוד.

תכניות שיווק שנתיות

הכנת תכנית שיווק שנתית דומה בעיקרה לתכניות אסטרטגיה שיווקית, אך היא ממוקדת יותר מעצם טבעה, בפתרונות שניתן ליישם בטווח של 12 חודשים. לכן תכניות חדשנות (וגם הן כמובן נכנסות בתכניות שיווק שנתיות) יהיו כאלו שניתן להוציא לפועל יחסית במהרה.
גם פה, בתהליך כתיבת התכנית אבחן לעומק את תמהיל השיווק הקיים על כלל רכיביו ותגדיר מתוכו באילו רכיבים להתמקד בשנה הקרובה. ולבסוף תכנית שיווק שנתית תרד לרזולוציה של פעילות קידום המכירות והפרסום שיש להוציא לפועל מדי חודש בהתאם לפיקים שנתיים, פוקוסים מוצריים ועוד.

לעמוד
גלריית פרוייקטים

לעמוד
גלריית פרוייקטים

לעמוד
המלצות

לעמוד
המלצות

תיאור הצורך עליכם, הקהפה עלי.
לפגישת מיפוי צרכים חייגו 052-6619797