לקוחות עסקים קטנים

QUIZZA – חוויה לפיתוח קבוצות בארגון

תכנית שיווק שנתית
כתיבת תכנית שיווק שנתית ובכלל זה ניתוח שוק מקיף, מחקר לקוחות איכותני למיצוי תובנות. המלצות לשיפור תמהיל שיווקי והגדרות יעדים. כתיבת תכנית קידום מכירות ממוקדת קהל BTB לשנה קדימה.

Studio Virtuals: סטודיו להפקות תוכן וידאו

פיתוח שיווקי לשירות חדש
הסטודיו החליטו שהם רוצים לשווק מוצר חדש וייעודי לעסקים קטנים – צילום פרסומת בפורמט “ראיון” עם מראיינת מוכרת. בפרויקט ניתחנו את התחרות ואת קהל המטרה וצרכיו, זיהינו את נקודות הבידול והגדרנו את תכולת השירות, המסרים לקהל המטרה ותמחור רצוי. כמו כן הגדרנו את ערוצי הפרסום בהם נכון לפעול מול קהל זה.

SWING IT: בית ספר לריקודי סווינג

אסטרטגיה שיווקית (טרם הפרויקט: Holy Lindy Land)
סקירת שוק, ניתוח תמהיל שיווקי קיים, זיקוק התובנות וגיבוש לכדי תכנית אסטרטגיה שיווקית לטווח של 3 שנים קדימה. התכנית לוקחת בחשבון שיפור השירותים הקיימים, חדשנות והצעת שירותים נוספים, שימור לקוח קיים, גיוס לקוחות חדשים, אסטרטגיית פרסום, תקציבים נדרשים ועוד.

ההילולה: הפקות מסיבות ואירועים

כתיבת תכנית שיווקית שנתית
פילוח הקהל בין BTC ל BTB, ואפיון צרכים לכל קהל בנפרד, זיקוק הבידול והגדרות שיפורי תמהיל שיווק ובכלל זה שירותים חדשים, מסרים מעודכנים, נראות ותמחור. כתיבת תכנית פעולה שיווקית שנתית תוך חלוקת התקציב בין הקהלים, בהתייחס לפיקים רלוונטיים.

QUIZZA – חוויה לפיתוח קבוצות בארגון

תכנית שיווק שנתית
כתיבת תכנית שיווק שנתית ובכלל זה ניתוח שוק מקיף, מחקר לקוחות איכותני למיצוי תובנות. המלצות לשיפור תמהיל שיווקי והגדרות יעדים. כתיבת תכנית קידום מכירות ממוקדת קהל BTB לשנה קדימה.

Studio Virtuals: סטודיו להפקות תוכן וידאו

פיתוח שיווקי לשירות חדש
הסטודיו החליטו שהם רוצים לשווק מוצר חדש וייעודי לעסקים קטנים – צילום פרסומת בפורמט “ראיון” עם מראיינת מוכרת. בפרויקט ניתחנו את התחרות ואת קהל המטרה וצרכיו, זיהינו את נקודות הבידול והגדרנו את תכולת השירות, המסרים לקהל המטרה ותמחור רצוי. כמו כן הגדרנו את ערוצי הפרסום בהם נכון לפעול מול קהל זה.

SWING IT: בית ספר לריקודי סווינג

אסטרטגיה שיווקית (טרם הפרויקט: Holy Lindy Land)
סקירת שוק, ניתוח תמהיל שיווקי קיים, זיקוק התובנות וגיבוש לכדי תכנית אסטרטגיה שיווקית לטווח של 3 שנים קדימה. התכנית לוקחת בחשבון שיפור השירותים הקיימים, חדשנות והצעת שירותים נוספים, שימור לקוח קיים, גיוס לקוחות חדשים, אסטרטגיית פרסום, תקציבים נדרשים ועוד.

ההילולה: הפקות מסיבות ואירועים

כתיבת תכנית שיווקית שנתית
פילוח הקהל בין BTC ל BTB, ואפיון צרכים לכל קהל בנפרד, זיקוק הבידול והגדרות שיפורי תמהיל שיווק ובכלל זה שירותים חדשים, מסרים מעודכנים, נראות ותמחור. כתיבת תכנית פעולה שיווקית שנתית תוך חלוקת התקציב בין הקהלים, בהתייחס לפיקים רלוונטיים.

תיאור הצורך עליכם, הקפה עלי.
לפגישת מיפוי צרכים חייגו 052-6619797