לקוחות אקדמיה

האוניברסיטה הפתוחה

מרצה קבועה לאסטרטגיה שיווקית ושיווק דיגיטלי במערך לימודי החוץ
מרצה לשיווק דיגיטלי לקידום עסקי לתלמידי התכניות שאינם לתואר אקדמי. ההרצאות, בנות 5 שעות אקדמיות, מועברות בקמפוסים של האוניברסיטה ברחבי הארץ למגוון קורסים מקצועיים ומקבלות פידבקים מעולים מהתלמידים.

האוניברסיטה הפתוחה

מרצה קבועה לאסטרטגיה שיווקית ושיווק דיגיטלי במערך לימודי החוץ
מרצה לשיווק דיגיטלי לקידום עסקי לתלמידי התכניות שאינם לתואר אקדמי. ההרצאות, בנות 5 שעות אקדמיות, מועברות בקמפוסים של האוניברסיטה ברחבי הארץ למגוון קורסים מקצועיים ומקבלות פידבקים מעולים מהתלמידים.

תיאור הצורך עליכם, הקפה עלי.
לפגישת מיפוי צרכים חייגו 052-6619797